Eläinavusteinen työskentely sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla on  viime aikoina nopeasti laajentunut työskentelymuoto. Eläinavusteisessa ammatillisessa toiminnassa on kysymys menetelmästä, jossa eläimen osallistuminen työskentelyyn on perusteltua, tavoitteellista ja dokumentoitua.

Tavoitteita

  • syrjäytymisen ehkäiseminen
  • toimintakyvyn lisääminen
  • mielialan koheneminen

Eläinavusteinen työ virkistystoiminnassa kotona
Koira-avusteinen opetus

Mitä avusteisuus voi olla kotona esim. koululaisen kanssa

  • Painoterapia
  • Herättäminen
  • Tavaroiden tuominen
  • Muu, Oma tarve

”Erityisesti Eläinavusteisuus, siihen kiinnostus, kouluttautuminen ja kouluttaminen lähti omasta tarpeesta. Nepsy lapsen äitinä voin kertoa ja jakaa omakohtaisesti kokemuksesta asiakkaille. Kotiharjoitukset ovat olleet erityisen antoisia ja lisänneet hyvinvointia sekä lapsella että eläimellä.” Mira Elfving.

Tarjoamme seuraavia palveluita kotiin

Verkkokoulutus kotiin painoterapiasta esim. koululaiselle 29€
Koulutus hallilla avustaja tehtäviin 45min 69€

Tilaukset ja tiedustelut*
Moc Avustavat Eläimet
Ihmisen ja eläimen yhteistyö
Mira Elfving
koirakoulu@rallyhaukut.net